-

Seznam kategorií

Polypropylénové voštiny jsou ideálním pevným jádrem pro kompozity jako podlahy a stěnové panely. Vynikají pavností a houževnatostí. Vzhledem k Vašim individuálním požadavkům nás ohledně voštin kontaktujte na +420 585 129 011.

Produkt
Popis
Orientační cena s DPH
Orientační cena bez DPH