HLEDEJ
  
Otevřeno Po-Pá: 7:00-15:30, výdej zboží do 15:00.: 
  
Přihlásit / Registrovat / Zapomenuté heslo
cz  |  en  |  de  |  ru  |  pl  |  hu

Politika jakosti a environmentu 20.03.2006

Politika jakosti a environmentu


♠   Vize společnosti

Vybudovat stabilní, progresivní a adaptibilní organizaci schopnou identifikovat, pochopit
a realizovat potřeby zákazníků, jak v oblasti obchodu tak výroby z kompozitních materiálů,
a pružně reagovat na příležitosti a potřeby trhu.


♠   Mise společnosti
Naše společnost se snaží být vedoucí firmou na trhu kompozitních materiálů v rámci České republiky a nabízet zákazníkům široké portfolio služeb jak v obchodní, tak výrobní oblasti v co nejkratší době a v co nejlepších cenách.


♠   Hodnoty společnosti
- rychlost
- flexibilita
- kvalita
- spolehlivost
- etika podnikání
- kreativita
- růst
- životní prostředí


♠   Politika jakosti
      Trvale chceme být konkurenceschopní a dosáhnout významné postavení na tuzemském i
      zahraničním trhu. Trvalé zlepšování kvality naší práce a výrobků je správnou cestou – metodou
      k zajištění konkurenceschopnosti našich výrobků v náročných podmínkách.

      Zásady k dosažení politiky jakosti:
- Vedení firmy se zavazuje aktivně podporovat neustálou orientaci firmy na naplnění potřeb zákazníků
- Všichni pracovníci firmy se zavazují, že výroba a distribuce výrobků a materiálů bude prováděna včas a v dohodnuté kvalitě
- Dosahovat vyšší kvality v oblastech technologických parametrů, nižších provozních nákladů a vyšší efektivitou pracovních postupů
- Našim krédem je to, že vztah nekončí jen dodáním zboží či materiálů, ale pokračuje poskytováním služeb servisu technické podpory a vzděláváním zákazníka v oblasti obsluhy a údržby
- Důsledným controllingem a vhodným výběrem dodavatelů nabídnout zákazníkovi konkurenceschopnou – přijatelnou cenu

♠   Politika ochrany životního prostředí

Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečnosti práce a  
      ochrany zdraví nejvyšší priority společnosti.
Aktivní přístup k ochraně životního prostředí a snaha o nepřetržité snižování negativních vlivů  
      na životní prostředí je nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání.

 

      Pro naplnění výše stanovených strategických záměrů vedení firmy stanovilo tyto zásady:

- Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, včetně havarijních situací,prostřednictvím preventivních opatření a systematicky předcházet znečišťování ŽP. Preferovat služby příznivější k životnímu prostředí, pokud je to technicky a ekonomicky možné.

- Vytvořit podmínky pro zavedení a zlepšování systému integrovaného managementu plněním politiky a cílů, dodržováním  právních a jiných požadavků,  zajišťováním dostupnosti nezbytných zdrojů a provádění pravidelného přezkoumání systému.


- O aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány , zaměstnance a všechny osoby pracující ve prospěch naší firmy.

♠   Politika řízení lidských zdrojů
Vysokou jakost našich produktů a snižování negativních vlivů na životní prostředí budeme zajišťovat prostřednictvím neustálého rozvoje pracovníků a budováním týmové a otevřené společnosti.

TOPlist
"SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.000508785247803 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=363 ORDER BY position" = 0.000416040420532 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=1" = 0.000610113143921 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=1" = 0.00067400932312 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=1" = 0.000431060791016 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=2" = 0.000409841537476 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=2" = 0.000411987304688 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=2" = 0.000386953353882 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.00109505653381 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=364 ORDER BY position" = 0.000753879547119 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=5" = 0.00149488449097 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=5" = 0.000716924667358 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=5" = 0.00118899345398 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=6" = 0.000935077667236 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=6" = 0.00115489959717 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=6" = 0.00254607200623 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=7" = 0.00130391120911 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=7" = 0.00156688690186 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=7" = 0.000924825668335 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=8" = 0.00144410133362 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=8" = 0.000980138778687 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=8" = 0.000910043716431 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=373" = 0.000602006912231 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=373" = 0.000767946243286 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=373" = 0.00120806694031 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=399" = 0.000645875930786 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=399" = 0.000762939453125 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=399" = 0.000702142715454 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=399" = 0.000810861587524 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.000607013702393 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=15 ORDER BY position" = 0.000499963760376 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=110" = 0.000482082366943 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=110" = 0.000491142272949 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=110" = 0.000415086746216 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=110" = 0.000403881072998 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=87" = 0.000399827957153 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=87" = 0.000494956970215 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=87" = 0.000518083572388 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=87" = 0.000541925430298 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=88" = 0.000560998916626 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=88" = 0.000509023666382 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=88" = 0.000505924224854 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=88" = 0.000730037689209 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=349" = 0.000577926635742 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=349" = 0.000442981719971 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=349" = 0.000609874725342 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=349" = 0.000499963760376 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.000375986099243 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=4 ORDER BY position" = 0.000643014907837 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=32" = 0.00046706199646 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=32" = 0.000401020050049 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=32" = 0.00037407875061 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=32" = 0.000369071960449 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=33" = 0.000369071960449 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=33" = 0.000429153442383 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=33" = 0.000371932983398 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=33" = 0.00050687789917 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=34" = 0.000418186187744 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=34" = 0.000478982925415 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=34" = 0.000420093536377 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=34" = 0.00046181678772 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=361" = 0.000704050064087 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=360" = 0.000530004501343 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=346" = 0.000437021255493 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=346" = 0.00049901008606 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=346" = 0.000433921813965 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=346" = 0.000512838363647 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.000355958938599 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=367 ORDER BY position" = 0.00039005279541 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=9" = 0.000411033630371 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=9" = 0.000472068786621 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=9" = 0.000402927398682 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=115" = 0.000478982925415 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=115" = 0.000476837158203 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=115" = 0.000487089157104 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.000349998474121 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=10 ORDER BY position" = 0.00125002861023 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=59" = 0.00049901008606 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=59" = 0.000604867935181 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=59" = 0.000431060791016 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=59" = 0.000500917434692 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=143" = 0.000699996948242 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=114" = 0.00107002258301 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=114" = 0.000834941864014 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=114" = 0.000767946243286 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=114" = 0.000514030456543 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=97" = 0.000540018081665 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=97" = 0.000411987304688 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=97" = 0.000649929046631 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=97" = 0.000953912734985 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=91" = 0.000504016876221 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=91" = 0.000600814819336 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=91" = 0.000508785247803 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=91" = 0.000540018081665 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=79" = 0.000473022460938 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=79" = 0.000576019287109 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=79" = 0.000537872314453 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=79" = 0.000552892684937 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=78" = 0.00103306770325 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=78" = 0.000556945800781 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=78" = 0.000559091567993 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=78" = 0.000540018081665 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=67" = 0.000948190689087 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=66" = 0.000655889511108 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=66" = 0.00062894821167 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=66" = 0.00049090385437 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=66" = 0.000520944595337 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=64" = 0.000487804412842 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=64" = 0.000545024871826 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=64" = 0.000452995300293 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=64" = 0.000648021697998 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=353" = 0.000577926635742 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=353" = 0.00055193901062 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=353" = 0.000577926635742 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=353" = 0.000638008117676 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.000399112701416 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=368 ORDER BY position" = 0.000362157821655 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=3" = 0.000384092330933 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=3" = 0.000476121902466 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=3" = 0.000448942184448 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=11" = 0.000405073165894 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=11" = 0.000488042831421 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=11" = 0.00051212310791 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=103" = 0.000437021255493 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=103" = 0.000412940979004 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=103" = 0.000507831573486 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=137" = 0.000477075576782 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=137" = 0.000457048416138 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=137" = 0.000540018081665 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=303" = 0.000372886657715 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=303" = 0.000393867492676 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=303" = 0.000392913818359 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=310" = 0.00044322013855 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=310" = 0.000507116317749 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=310" = 0.000486850738525 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=372" = 0.00086498260498 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=372" = 0.00120091438293 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=372" = 0.00135707855225 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=372" = 0.00101590156555 "SELECT USER_ID FROM hc_pwuser_calw WHERE USER_ID=0" = 0.000871181488037 "SELECT CAT_ID FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=369 ORDER BY position" = 0.000334978103638 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=65" = 0.000355005264282 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=65" = 0.000432014465332 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=65" = 0.000521898269653 "SELECT cat_title FROM hc_prod_cat_lang WHERE LANG_ID='cz' AND CAT_ID=359" = 0.000425100326538 "SELECT LANG_ID FROM hc_prod_cat_lang WHERE CAT_ID=359" = 0.000343084335327 "SELECT COUNT(CAT_ID) FROM hc_prod_cat WHERE PARENT_ID=359" = 0.000424861907959 "SELECT COUNT(PROD_ID) FROM hc_product WHERE CAT_ID=359" = 0.000329971313477